VGS Narvik - Medier og kommunikasjon (vg3) (ikke søkbart)

Klikk for stort bilde

NB: Medier og kommunikasjon legges ned ved Narvik vgs og er ikke søkbart. Siste vg3-klasse går ut fra Narvik vgs våren 2020.

For deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og grunnlag for å søke på ulike høgskoler og universitet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Beskrivelse av medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Mediene er en sentral faktor i samspillet mellom individ og samfunn. Innsikt i medienes roller, makt, påvirkning og uttrykk er avgjørende for et samfunn med kritiske mediebrukere og formidlere. Felles programfag medier og kommunikasjon skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor fagområder knyttet til medie- og kommunikasjonssektoren.  

Opplæringen i felles programfag medier og kommunikasjon skal bidra til å videreutvikle yrkeskompetanse innen kommunikasjon, innholdsproduksjon og redaksjonell virksomhet i medier og kommunikasjon. Den skal gi den enkelte praktiske erfaringer med innholdsproduksjon og økt innsikt i kommunikasjon og medieutvikling i samfunnet.

Opplæringen i felles programfag medier og kommunikasjon skal videreutvikle evnen til selvstendighet, kreativitet og samarbeid i yrkesutøvelse innen medie- og kommunikasjonssektoren og gi grunnlag for og inspirere til entreprenørskap. Programfaget medier og kommunikasjon danner grunnlag for høyere utdanning.  

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Marit Stokkedal
Adjunkt m/tilleggsut
Grethe Einarsen
Lektor m/tilleggsutd