VGS Narvik - Medier og kommunikasjon (vg3)

Klikk for stort bilde

For deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse og grunnlag for å søke på ulike høgskoler og universitet.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bilde

Beskrivelse av medier og kommunikasjon (studieforberedende)

Mediene er en sentral faktor i samspillet mellom individ og samfunn. Innsikt i medienes roller, makt, påvirkning og uttrykk er avgjørende for et samfunn med kritiske mediebrukere og formidlere. Felles programfag medier og kommunikasjon skal bidra til å utvikle kompetanse innenfor fagområder knyttet til medie- og kommunikasjonssektoren.  

Opplæringen i felles programfag medier og kommunikasjon skal bidra til å videreutvikle yrkeskompetanse innen kommunikasjon, innholdsproduksjon og redaksjonell virksomhet i medier og kommunikasjon. Den skal gi den enkelte praktiske erfaringer med innholdsproduksjon og økt innsikt i kommunikasjon og medieutvikling i samfunnet.

Opplæringen i felles programfag medier og kommunikasjon skal videreutvikle evnen til selvstendighet, kreativitet og samarbeid i yrkesutøvelse innen medie- og kommunikasjonssektoren og gi grunnlag for og inspirere til entreprenørskap. Programfaget medier og kommunikasjon danner grunnlag for høyere utdanning.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Johnny Kristiansen
Avd.leder ME, KDA, DH
Grethe Bjørgan
Lærer
Grethe Einarsen
Lektor