VGS Narvik - Restaurant og matfag (vg1)

Restaurant og matfag er et utdanningsprogram som danner grunnlag for utdanning til mange spennende yrker innen produksjon av mat.

Klikk for stort bildeUtdanningen fører til både handverks-og industrifag som:
- baker
- konditor
- slakter
- kjøttskjærer
- pølsemaker
- butikkslakter
- kokk
- institusjonskokk
- servitør
- sjømatproduksjon
- sjømathandler
- industriell matproduksjon

På VG1 restaurant og matfag skal mye av opplæringa foregå gjennom praktisk arbeid.

Den teoretiske delen av programfagene skal i stor grad knyttes opp til praktiske produksjonsmetoder innen de ulike fagområda.

Du vil få kunnskap om råvarer, mat og drikke. Hygiene og mattrygghet i alle ledd er sentrale emner. Programfagene gir også kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, helse og livsstil og du vil lære om mat som kulturbærer.

Med kunnskap om de ulike bransjene vil du få et godt grunnlag for å søke på VG2 kokk- og servitørfag eller andre VG2 fag.

Vi er en liten avdeling med et høyt faglig miljø der bred kompetanse vil gi deg god kvalitet i opplæringen. Ved siden av at vi vektlegger faglig kvalitet er det også viktig at du som elev skal trives. Du er i et miljø der elevene og lærerne kjenner hverandre og samarbeider godt.

I yrkesfaglig fordyping kan du velge utplassering eller et annet emne du vil fordype deg i.

Kontaktpersoner

Linda Susanne Hjertø
Avdelingsleder RM,EL,SS