Du er her:

VGS Narvik - IKT servicefag (vg2)

På vg2 IKT servicefag er vi 15 elever. Vi rekrutterer fra alle vg1 kurs. Vg2 IKT servicefag er et såkalt kryssfag. Det vil si at du som elev kan ta hvilket som helst vg1 kurs og så gå på vg2 IKT servicefag etterpå. IKT står for Informasjons- og Kommunikasjons-Teknologi.

Klikk for stort bildeFlere av timene i uka settes av til teori og foredrag om tema i både programfagene og i fellesfagene. Resten av tiden i uka planlegger du sammen med faglærer og/eller kontaktlærer. Du vil ha din egen arbeidsplass, hvor du knytter pc'en din til klassens og skolens nettverk og internett.

Her ser du litt av det vi holder på med

Klasserommet:
Vi har et stort klasserom som vi bruker til både teori og praksis. På internett bruker vi nettstedet its learning der lærerne legger ut sine arbeidsoppgaver og der du som elev skal levere dine besvarelser.

Arbeidsdagen/uka består blant annet av:
- Delta i teori-økter som ledes av faglærer
- Gjøre planlagte arbeidsoppgaver, og levere dem 
- Finne og hente informasjon på internett
- Samarbeide med andre (eksternt og internt)
- Praktiske oppgaver på pc, server og nettverk
- "Skru" og "koble" på pcer og nettverk
- Lage web-sider
- Bruke kontorstøtte programmer
- Veilede andre

Fellesfagene er:
- Norsk
- Engelsk
- Samfunnsfag
- Kroppsøving

I felles programfag skal vi jobbe med følgende tema i løpet av skoleåret:
- Arbeidsstasjon - Pc
- Operativsystemer
- Brukerprogramvare
- Publisering
- Kurs og kommunikasjon
- Nettverk
- Server
- Dokumentasjon
- Sikkerhet
- IKT rutiner

Det vil også bli lagt vekt på å utvikle dine egenskaper:
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du må kunne behandle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Lærerne fungerer som veiledere og hjelper deg i dine valg av oppgaver og i det daglige arbeidet.
I løpet av skoleåret kan du bli utplassert i bedrift.
For deg som kommer fra en annen del av fylket, er det mulig å ordne utplasseringene i nærheten av hjemstedet ditt.

Kompetanse/jobbmuligheter
Etter at du har fullført vg2 IKT-servicefag kan du søke opplæring som lærling i bedrift. Læretiden er 2 år og du får utbetalt lønn. Utdannelsen er 2 år i skole og 2 år i bedrift som gir deg fagbrev som ikt servicemedarbeider.

Når du har tatt fagbrevet, vil du kunne jobbe innenfor IT-drift i en bedrift med ansvar for at bedriftens it-systemer er i orden og virker. I små virksomheter vil IKT servicemedarbeideren kunne få totalansvar for driften av systemene, mens i større virksomheter vil arbeidsoppgavene kunne være mer spesialiserte.

Dersom du har andre planer, kan du ta påbygning til generell studiekompetanse eller ta forkurset på universitet. Det er også mulig å gå Y-veien. Det betyr å fullføre fagutdanningen (ta fagbrev), og gå rett inn på 1. året på universitetet.

Velkommen til oss på vg2 IKT servicefag

Kontaktpersoner

Linda Susanne Hjertø
Avdelingsleder RM,EL,SS