Forskerlinje

Dette studieprogrammet passer for deg som vil fordype deg i realfag allerede fra starten av utdanningsløpet, og vil gjøre deg spesielt godt kvalifisert til videre studier innenfor realfag.

Når du velger forskerlinjen vil du få spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag. Du vil gå i klasse med andre elever som deler din interesse for fagområdet, og undervisningen vil tilpasses til dere som gruppe. Det legges til rette for tverrfaglig samarbeid, der du vil få muligheten til å se sammenheng og nytte i alt du lærer. Gjennom faget teknologi og forskningslære vil du få trening i vitenskapelig tenkning og metode, og du vil få kunnskap om utdannings- og yrkesmuligheter gjennom skolens samarbeid med næringslivet og forskningsinstitusjonene i regionen, bl.a. Det Teknologiske Fakultetet ved UiT (tidligere HiN). Det legges og opp til utstrakt bruk av skolens Newtonrom.

 

Forskerlinjen passer for deg som er nysgjerrig og kreativ, og har spesiell interesse for realfag. Du bør og ha en god faglig bakgrunn innen matematikk og naturfag, og like å strekke deg lengre for å lære mer.

 

Les mer om tilbudet

Kontaktpersoner

Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder