VGS Narvik - Forskerlinje - fag og timefordeling

Første skoleår vil du ha basisfagene fra studiespesialisering, samt faget Teknologi og forskningslære 1. Andre skoleår vil noen realfag være obligatoriske, mens andre vil være mulig å velge etter interesse.

 

Det legges og opp til mulighet for fordypning i engelsk, noe som vil være nyttig både ved videre studier og i arbeidslivet. Tredje og siste skoleår vil du ha faget Teknologi og forskningslære 2, og det vil være mulig å velge andre realfag etter interesse. Det vil og tilrettelegges for å ta forberedende fag ved UiT.

 

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Vg1 Fag og timefordeling

Vg2 Fag og timefordeling

Vg3 Fag og timefordeling

Fellesfag:

Matematikk T

Naturfag

Norsk

Engelsk

Fremmedspråk

Samfunnsfag

Geografi

Kroppsøving

Fellesfag:

Norsk

Fremmedspråk

Historie

Kroppsøving

Fellesfag:

Norsk

Historie

Religion

Kroppsøving

Obligatoriske programfag:

Teknologi og forskningslære 1

Obligatoriske programfag:

Matematikk R1

Fysikk 1

Kjemi 1

Obligatoriske programfag:

Matematikk R2

Teknologi og forskningslære 2

 

Valgfrie programfag:

Biologi 1

Geofag X

Internasjonal engelsk

Entreprenørskap

(Du velger 1 fag)

Valgfrie programfag:

Fysikk 2

Kjemi 2

Biologi 2

Fag ved UiT

(Du velger 1 fag)

Kontaktpersoner

Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder
Hanne Dreyer
Adjunkt m/tilleggsut