VGS Narvik - Påbygging til generell studiekompetanse

Du som går på et yrkesfaglig studieprogram kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

Klikk for stort bilde

 

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller
  • oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev 

Mer om timetall, fag og læreplaner finner du her

Påbygging til generell studiekompetanse er lokalisert til studiested Frydenlund.

Faglærerne for påbyggingsklassen har lang erfaring i å motta elever med yrkesfaglig bakgrunn. Det legges vekt på å tilpasse opplæringen i teorifagene til denne elevgruppen, utvikle et godt arbeids- og læringsmiljø i klassen og sikre den enkelte elev en best mulig gjennomføring. Klassen har et stabilt lærerteam og rådgiver med lang erfaring innenfor dette tilbudet. Studiestedet tilbyr leksehjelp i matematikk for elever som har behov for det.

Kontaktpersoner

Eva Lian Ryan
Avd. leder språk og samfunnsfag Frydenlund
Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder