VGS Narvik - Studiespesialisering (Vg1)

Studiespesialisering passer godt for deg som i utgangspunktet liker å arbeide med teoretiske fag. Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter.

Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. 

Første året (Vg1) starter du med fellesfag; norsk, matematikk, naturfag, språk, samfunnsfag, geografi og kroppsøving.

Andre året velger du i tillegg til fellesfagene fordypning innen ett av programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag- og økonomi. Mer informasjon om løpet videre finner du på Studiespesialisering Vg2 og Vg3.

Mer om matematikk:
Det er to læreplaner i matematikk for Vg1 og to læreplaner for Vg2. Læreplan T er mer teoretisk orientert, mens læreplan P er mer praktisk orientert. Begge variantene gir generell studiekompetanse. Her kan du lese mer om Matematikk 1P og Matematikk 1T

Mer om fremmedspråk:
Du kan for tiden velge mellom tysk, fransk og spansk fremmedspråk. Dersom du har hatt f.eks tysk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med dette språket på videregående, velger du Nivå 2 i faget. Hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, eller ønsker å begynne med et nytt språk, velger du Nivå 1 i faget.

Kontaktpersoner

Eva Lian Ryan
Avd. leder språk og samfunnsfag Frydenlund
Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder