VGS Narvik - Studiespesialisering (vg2 og vg3)

I tillegg til fellesfagene norsk, historie og kroppsøving velger du fordypning innen ett av programområdene:
- Realfag
- Språk, samfunnsfag- og økonomi

Klikk for stort bilde

Alle elever må velge minimum to programfag som gir fordypning (5+5 timer) fra samme programområde (enten fra Realfag eller fra Språk, samfunnsfag og økonomi.) Formgivingsfag har 5+5+5 timer.

I tillegg må alle elever som har valgt to fordypningsfag velge minimum to andre programfag fra et av programområdene. Dette kan enten være to fag (5+5 timer) som ikke bygger på hverandre, eller et tredje fordypningsfag (5+5 timer).  

Nærmere beskrivelse av fag innen programområdet Realfag

Nærmere beskrivelse av fag innen Språk, samfunnsfag og økonomi

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Eva Lian Ryan
Avd. leder språk og samfunnsfag Frydenlund
Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder