VGS Narvik - Studiespesialisering (vg2 og vg3)

I tillegg til fellesfagene norsk, historie og kroppsøving velger du fordypning innen ett av programområdene:
- Realfag
- Språk, samfunnsfag- og økonomi

Klikk for stort bilde

Alle elever må velge minimum to programfag som gir fordypning (5+5 timer) fra samme programområde (enten fra Realfag eller fra Språk, samfunnsfag og økonomi.) Formgivingsfag har 5+5+5 timer.

I tillegg må alle elever som har valgt to fordypningsfag velge minimum to andre programfag fra et av programområdene. Dette kan enten være to fag (5+5 timer) som ikke bygger på hverandre, eller et tredje fordypningsfag (5+5 timer).  

Nærmere beskrivelse av fag innen programområdet Realfag

Nærmere beskrivelse av fag innen Språk, samfunnsfag og økonomi

Kontaktpersoner

Eva Lian Ryan
Avd. leder språk og samfunnsfag Frydenlund
Bodil Synnøve Wang
Avdelingsleder