VGS Narvik - Teknikk og industriell produksjon (vg1)

Teknikk og industriell produksjon (TIP) er et av 12 utdanningsprogram du kan velge når du starter din videregående utdanning.

Hos oss kan du velge å fortsette utdanningen (vg2) innenfor yrkesområdene kjøretøy eller industriteknologi.

Klikk for stort bilde

 Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.

Utdanningsprogrammet TIP fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er viktig.

Hver klasse har eget klasserom, men mye av opplæringa er lagt til verksteder. Læringsplattformen its learning brukes både i fellesfag og programfag.

Arbeidsuka er på 35 timer. Av disse er 12 timer avsatt til fellesfagene:
- norsk
- engelsk
- matematikk
- naturfag
- gym

22 timer er fordelt over programfagene:
- tekniske tjenester
- dokumentasjon og kvalitet
- produksjon
- prosjekt til fordypning

Opplæringa i de felles programfagene skal bidra til å gi deg en bred, teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Hos oss er disse fagene ofte knyttet til praktisk arbeid. Du lager for eksempel deler etter tegninger.

Hovedtemaer:
- sveise
- dreie
- montere
- tegning og dokumentasjon
- grunnleggende elektrofag med enkel styringsteknikk

Opplæringa i programfagene skal gi den enkelte en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og en bred plattform for videre yrkesvalg.

Mulige yrkesvalg etter TIP vg1: vilbli.no

Prosjekt til fordypning er et programfag som skal gi deg innsikt i et eller flere yrker du har interesse for. Hos oss er faget  organisert i to moduler (med ei uke utplassering i bedrift i hver modul). Her får du mulighet til å prøve deg i ett eller to yrker.

Kontaktpersoner

Simen Lian Kleiving
Avdelingsleder Teknologi- og industrifag/Bygg- og anleggsfag/Fellesfag
Terje Pedersen
Adjunkt m/tilleggsut
Arne Flygel
Adjunkt m/tilleggsut