Fritidstilbud og aktiviteter

Skolen har en meget aktiv elev og lærlingetjeneste som drifter aktiviteter og tilbud både i skoletiden og utenfor.

Narvik vgs har mange hybelboere og besitter egen buss slik at elevene som regel ikke er avhengig av skyss fra foresatte for å kunne delta på oppleggene. Veldig ofte foregår oppleggene enten på et av skolens tre studiesteder eller på Verdensteateret, men det arrangeres også aktiviteter i samarbeid med lokale aktører.

Hybelboere får særlig fokus da vi ønsker å gjøre dem sosialt tryggere i Narvik, men vi ønsker selvfølgelig at også vanlige elever deltar. Hvilke opplegg som foregår legges ut på skolens Facebook-side, samt på Miljøtjenestens Facebook-side. Følg gjerne med på disse og hjelp oss med å informere elevene om dere ser at noe kunne være midt i blinken for dem.

Miljøterapeut Greg Henning Iversen på studiested Solhaugen kan kontaktes på tlf. 48 03 47 42.